ZHEJIANG XINYA MAGNETIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. | Manufacturer | ShipParts.com

ZHEJIANG XINYA MAGNETIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

Company Show
Company Image5
Company Profile
  • ZHEJIANG XINYA MAGNETIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.
  • Manufacturer
  • Zhoushan, China
  • No. 2nd Xin He Jie, Zhujiajiao Street, Putuo District, Zhoushan, Zhejiang Province
  • 2

Electrical Equipment and Automation>Electrical Equipment

Electrical Equipment and Automation>Electrical Equipment>Main Generator for Electrical Propulsion Motor

Electrical Equipment and Automation>Power Distribution System

Electrical Equipment and Automation>Power Distribution System>Battery

Ship Chandler>Office Facility

Auxiliary Machinery>Pump (Classified According to Working Principle)>Others

Company Show

Company Image (5 Items)

Contact
  • ZHEJIANG XINYA MAGNETIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.
  • 1*****9
  • China, Zhoushan
  • No. 2nd Xin He Jie, Zhujiajiao Street, Putuo District, Zhoushan, Zhejiang Province

Recent Supply

Item Maker/Manufacturer Catagory Equip Model No. Serial No.